menu
arrow_back

Tworzenie maszyny wirtualnej

search share Dołącz Zaloguj się

Tworzenie maszyny wirtualnej

40 godz. 1 punkt

GSP001

Moduły Google Cloud do samodzielnego ukończenia

Podsumowanie

W Compute Engine możesz tworzyć maszyny wirtualne z różnymi systemami operacyjnymi. Mogą to być rozmaite odmiany systemu Linux (Debian, Ubuntu, Suse, Red Hat, CoreOS) lub Windows Server w infrastrukturze Google. W systemie zaprojektowanym pod kątem szybkości i silnej spójności działania możesz uruchomić tysiące procesorów wirtualnych.

Z tego modułu praktycznego nauczysz się tworzenia instancji różnych typów maszyn wirtualnych w Google Cloud Console i przy użyciu wiersza poleceń gcloud. Dowiesz się też, jak połączyć serwer WWW NGINX z maszyną wirtualną.

Chociaż polecenia z modułu można łatwo kopiować i wklejać w odpowiednie miejsca, najlepiej wpisywać je samodzielnie, aby lepiej opanować podstawowe pojęcia.

Jakie zadania wykonasz:

  • Utworzysz maszynę wirtualną w Cloud Console.

  • Utworzysz maszynę wirtualną przy użyciu wiersza poleceń gcloud.

  • Wdrożysz serwer WWW i połączysz go z maszyną wirtualną.

Wymagania wstępne

  • Pomocna będzie znajomość standardowych edytorów tekstu systemu Linux, takich jak vim, emacs lub nano.

Dołącz do Qwiklabs, aby zapoznać się z resztą tego modułu i innymi materiałami.

  • Uzyskaj tymczasowy dostęp do konsola w chmurze.
  • Ponad 200 modułów z poziomów od początkującego do zaawansowanego.
  • Podzielono na części, więc można uczyć się we własnym tempie.
Dołącz, aby rozpocząć ten moduł